Duyurular | Alaaddin Başar
Duyurular için Arşiv"
Ara 29, 2018 - Duyurular    1 Yorum

Bir Şayia Üzerine

Bir yanlış haberin tashihi konusunda sizlere kısaca bilgi vermeyi bir vazife telakki ettim.

On altı yıl önce kurulan “Sorularla İslamiyet”  sitesi, elli kadar alt sitesiyle birlikte,  doğru İslamiyet’in takdiminde büyük görevler ifa etmiştir ve etmektedir. Bu alt sitelerden birisi de “Sorularla Risale” sitesidir. Ben kuruluşundan beri bu siteye elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.

Siteyi yöneten değerli kardeşlerim on yıl önce bana yeni bir vazife tevdi ettiler. Sözler mecmuasında geçen bazı hakikatlerin izahı sadedinde çıkardıkları  birtakım sorulara cevap vermemi istiyorlardı.  Birinci Sözden Yirmi Beşinci Söz’e kadar  olan kısmın cevaplarını tamamladım ve bunlar  “SORULARLA SÖZLER” adlı programda görüntülü olarak neşredildiler. Şimdi Yirmi Dokuzuncu Söz hakkında gelen sorulara verdiğim  cevaplar yayınlanmaya başlandı.

Hakikat bu iken, bazı kardeşlerimiz, bu site sanki yeni yayına girmiş  gibi, benim adımı da vererek, Sözler’in tamamının izahı mahiyetinde bir kitap neşredeceğimiz haberini yaymışlar ve bu şayia önemli bir hizmet toplantısında da bahis mevzuu olmuş.

Artık kitapların yerini, büyük oranda, internet ve sosyal medyanın almaya başladığı bir zamanda, üç yıldan beri neşredilen cevapları, iddia edildiği gibi, büyük ve müstakil bir kitap olarak neşretmemizin hiçbir mantıkî dayanağı olmayacağı açıktır.

Ben yıllar önce aldığım bir karara sadık kalarak, bütün Nur Talebeleri gibi bu şayiayı çıkaran kardeşlerime de her türlü hakkımı helal etmiş bulunuyorum. Ancak, bu yanlış bilgiler bazı kardeşlerimizin şevkinin kırılmasına yol açarsa buna üzülürüm.

Ferdiyet makamını kıyamete kadar devam ettirecek olan Nur hizmetine hiç bir şeyin perde ve engel olamayacağına bütün Nur talebelerinin inandığını biliyor ve bu gibi evhama vücut rengi  vermeyeceklerine inanıyorum.

Hürmetlerimle

Alaaddin Başar
25-Aralık-2018