Bir Şayia Üzerine

Bir yanlış haberin tashihi konusunda sizlere kısaca bilgi vermeyi bir vazife telakki ettim. On altı yıl önce kurulan “Sorularla İslamiyet”  sitesi, elli kadar alt sitesiyle birlikte,  doğru İslamiyet’in takdiminde büyük görevler ifa etmiştir ve etmektedir. Bu alt sitelerden birisi de “Sorularla Risale” sitesidir. Ben kuruluşundan…