İLGİNÇ BAŞLIK

Yine bir gün bir dergide  ilginç bir başlığa gözü takıldı: “Alçalıştan kurtuluş.” Merak etti ve okumaya başladı. Yazıda, insanı alçaltan kötü huylar ve  onu yücelten değerler anlatılıyordu. Yazının bir yerinde şu ayet mealine yer verilmişti: Namaz insanı fuhşiyattan ve her türlü kötülükten ve günahtan uzaklaştırıyordu….

ÜÇ TEMEL ÖZELLİK

Önceki gün okuduğu bir makalede de, “Namazın manası Cenâb-ı Hakk’ı tesbih, tazim ve şükürdür.” cümlesi üzerinde duruluyor ve şu açıklamalar yapılıyordu. Cin ve insin ancak ibadet için yaratıldıklarını haber veren ayet-i kerimenin ışığında bu cümleye baktığımızda zihnimizde şu mana canlanır: “İnsanın yaratılış gayesi Allah’ı tesbih,…

Gerçek Sebep

Günler birbirini kovalıyor, haftalar, aylar akıp gidiyordu. Yılmaz bey, artık akşamlarını hep okumaya ayırmıştı. “Çocuk her organıyla büyür, ben de İslam’ı bir bütün olarak düşünmeli, hayatımın bütün safhalarını ona uydurmayı başarmalıyım.” diyordu. Yine de en fazla ilgi duyduğu konu, ibadet idi. Bir defasında, “Niçin namaz…

Kâbeye Dönen Yüz

Bir gün, akşam namazını kılmak üzere yüzünü kıbleye döndü, tam tekbir alacakken, kafasına bir soru takıldı: “Allah, mekândan münezzehti; bütün mekânları o yaratmıştı. O halde, Onun huzuruna çıkmak isteyen bir kul, yüzünü niçin Kâbe’ye dönüyordu? Namazdan sonra ansiklopediye baktı. Kâbe maddesinde şu bilgilere ulaştı: Kâbe…

Fikir Yoğunluğu

Yılmaz bey bir süre Salim beyin verdiği kitapları okudu. Bu güne kadar hep roman okumuştu. Fikir yoğunluklu kitaplarla ilk defa tanışıyordu. Hayal kurmalar, yerini  düşünmeye ve kafa yormaya bırakıyordu. Her günü bir başka düşünce ikliminde geçiyor, her gün ayrı bir terakki kapısı buluyor, içeri giriyor…

Yön Değişimi

Cuma günü Camiye gitti. Namazdan sonra hem kendisine, hem aile fertlerine, hem de arkadaşlarına bol bol dua etti. Bütün duaları kabul olmuş gibi bir his vardı içinde. Kendisini çok hafiflemiş hissediyordu. Her şeye bir başka türlü bakmaya başlamıştı: Kuşlara baktı. Dünün yumurtaları bugün göz, kulak,…

Kesin Karar

Yılmaz bey bu ziyarette çok şey öğrenmişti. Arkadaşları da yapılan sohbetlerden memnun kalmışlardı. Yılmaz bey artık kararını kesin olarak vermişti. Cuma günü namaza başlayacaktı.   Güngör ve Önder beylerle yakın ilgisini sürdürecekti. Onlar gelmeseler de kendisi onların iş yerlerine gidecek, kahve hayatı yerine haftalık geziler, piknikler…

İbadete engel olan şeyler

Salim bey Öndere dönerek  “Şimdi sorularınızı alabilirim.” dedi. “Öncelikle şu iki soruyu sorayım: Bazı kişilerin namaza başladıktan bir müddet sonra namazı tekrar bıraktığına şahit oluyoruz. Bunlar sizin anlattığınız manada bir namaz kılıyor idiyseler sonradan niçin bıraktılar? Bunu nasıl açıklarsınız? İkinci sorum: Günümüzde namaz kılmayanların bu…