Kesin Karar

namaz_secde1Yılmaz bey bu ziyarette çok şey öğrenmişti. Arkadaşları da yapılan sohbetlerden memnun kalmışlardı.

Yılmaz bey artık kararını kesin olarak vermişti. Cuma günü namaza başlayacaktı.   Güngör ve Önder beylerle yakın ilgisini sürdürecekti. Onlar gelmeseler de kendisi onların iş yerlerine gidecek, kahve hayatı yerine haftalık geziler, piknikler düzenleyerek onlarla eski samimiyetini devam ettirecekti.

Arkadaşlarına artık fazla bir şey söylemesi gerekmezdi. Söylenen söylenmişti. Kendisi örnek bir hayat sergileyebilirse onları da, zamanla bu hayata özendirebilecekti.”

Aynı şeyler aile hayatı için de geçerliydi. Mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu konuda uzun uzun düşündü. Bundan böyle,  bu yeni hayat düzenini,  çevresine ve aile fertlerine  nasıl sevdirmeliydi?

Öncelikle bu konuda bir şeyler öğrenmesi gerekiyordu.

İslam’ın tebliğ metotlarıyla ilgili bir hayli kitap karıştırdı. Edindiği bilgileri zihninde şöyle bir yoğurdu ve komprime haline getirdi:

“Bir ayette, ‘Dinde zorlama yoktur.’ buyruluyordu. Bu ayete ‘Zorlama denen şey dinde yoktur.’ şeklinde de mana veriliyordu. Demek ki sadece dinî konularda değil, hiçbir konuda zorlama olmayacaktı.”

“Peygamberlere bile sadece anlatmak, hakkı söylemek görevi verilmişti, hidayet Allah’tandı.”

“Tohumu tarlaya ekmek ve bakımını güzelce yapmaktan öte kişinin elinde bir etki olamazdı, onu açacak, büyütecek, yer yüzene çıkarıp kemale erdirecek olan Ancak Allah’tı. Kalbe ekilen fikirler de o tohum gibiydi. İnsan bu konuda görevini tam yaptıktan sonra Allah’ın rahmet ve yardımını bekleme durumundaydı.”

“Yaşamak anlatmaktan daha etkili olurdu. İslam’ın güzelliklerini hayatının her safhasında sergileyen bir kişi, hiç konuşmasa da İslam’ı en etkili biçimde çevresine anlatmış olurdu.”

Kesin Karar” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.