Kesin Karar

Yılmaz bey bu ziyarette çok şey öğrenmişti. Arkadaşları da yapılan sohbetlerden memnun kalmışlardı. Yılmaz bey artık kararını kesin olarak vermişti. Cuma günü namaza başlayacaktı.   Güngör ve Önder beylerle yakın ilgisini sürdürecekti. Onlar gelmeseler de kendisi onların iş yerlerine gidecek, kahve hayatı yerine haftalık geziler, piknikler…

İslâm’ın Köprüsü – Zekat

“İnsanların hey’et-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır.”  İşârât-ül İ’caz Dünya imtihanının beş temel sorusundan biri: Zekât Temel soru diyoruz, çünkü teferruat uçsuz bucaksız. Her emir ve yasak ayrı bir imtihan sorusu. Ayrıca, her insanın bir gün boyunca karşılaştığı bütün hâdiseler birer imtihan…