Sayısız Fabrikalar

İnsan bedenine yerleştirilen cihâzların herbiri bir kudret mucizesidir ve hepsi insan için vazgeçilemez derecede önemlidir. Görme fabrikası olan gözümüzden, işitme tezgahı olan kulağımaza ve doktorlarımızın ifadesine göre bir saniyede iki buçuk milyon alyuvar üreten kemik iliğimize kadar bütün bedenimiz sayısız fabrikalarda adeta dolu taşmaktadır. Bu…

En Önemli Tercih 

Bir hayvan dünyaya geldiğinde yaratılış gayesine uygun bir hayât sürer ve görev süresi dolduğunda doğduğu günkü  makamıyla bu dünyadan ayrılır.  Yaşadığı süre içerisinde ne bildiğine bir yeni bilgi ekler, ne yaptığı tesbîhde bir değişme ve gelişme  olur. Hayvâna cüzi irade verilmediğinden, görevini sadece İlâhî ilhamla…

Gerçek İnsan

“İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder.” Sözler Cenâb-ı Hak   güneş ve Ay’dan, denizlere ve karalara kadar birçok mahlûkunu insanın hizmetine vermekle onu diğer varlıklar üstünde bir sultan gibi yetkili kılmıştır. İşte bu üstün yaratılışının farkında olarak Rabbine iman eden kimse yeryüzüne halife…

İnanmayanların Hücreleri

“Hiçbir şey yoktur ki O’nu hamd ile tesbih etmesin.”                                                                   İsrâ Sûresi, 44    Her şey hem ayna olduğu ince sanat, hem de taşıdığı nice hikmetlerle Allah’ın mucize bir…

Nispet ve İntisap

İman bir intisaptır.     (Sözler) İntisâb, insanın Allah’a inanması, kendisini O’nun kulu olarak bilmesi, O’na sığınması ve O’nun emirleri dâiresinde hareket etmeye karar vermesidir. Nisbet ve intisâb arasında şöyle bir fark vardır. Süleymaniye camii için “Bu cami Mimar Sinan’ın eseridir.” dediğimizde  o camiyi Sinan’a…

İmandan Gelen Kuvvet

“İman hem nûrdur, hem kuvvettir.” Sözler İman nur olduğu gibi  büyük bir kuvvettir de. Mümin olan insan,  her şeyi ve her hâdiseyi Allah’ın yarattığını bilmekle  ne mahlukata karşı aşırı bir minnet duyar, ne de onlardan gelecek zararlardan fazlasıyla korkar. Bir kul olarak kendine düşen görevi…

İmandan Gelen Nur

“İman hem nûrdur, hem kuvvettir.” Sözler Nûr kelimesi, “tenvîr eden, nûrlandıran, ışıklandıran” mânasındadır. İman nûruyla kendini okuyan insan büyük bir şeref kazanmıştır. Bu bahtiyar insan kendi varlığı konusunda şöyle düşünür: Ben Allah’ın eseriyim. Hayâtım O’nun Muhyi isminin tecellisi;  sûretim Musavvir isminin tecellisi, her organımın ve…

Gayba İman

GAYB “ Gizli olan, görünmeyen” Kur’an-ı Kerim muttakilerden, yâni takva sahibi mü’minlerden bahsederken onların en büyük özelliği olarak “gayba imanlarını” gösterir. “O muttakiler ki gayba iman ederler” mealindeki âyet-i kerimeyi tefsir eden büyük âlimlerimiz, gayba imana iki şekilde mânâ verirler. Birincisi, “onlar gayba iman ederler;…

Tuba ve zakkum – İman ve küfür

Soru 5-6-7 – İmanın manevî tuba-i cennet çekirdeği taşımasını, küfrün ise yine manevî bir zakkum-u cehennem tohumu saklamasını  nasıl anlamalıyız? Cevap: Burada, müminin şahsında iman nazara ders veriliyor. Bu manaya mazhar olanlar kâmil iman sahipleridir. Diğerleri de derecelerine göre bu feyizden, bu nurdan hisselerini alırlar….