Hayatın Hayatlanması

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı  imân ile hayatlandırınız. …” Sözler  Bu dünya gölgeler âlemi; ahiret asıl…  Bu dünya fanilik beldesi; ahiret baki… Bu dünya bir imtihan meydanı ve ahiretin tarlası; sonuçlar ötede alınacak, mahsuller orada derlenecek. Dünyanın mahiyetini böyle bildiğimizde, ondan bekleyeceğimiz lezzet ve…

Kendimizi Doğru Değerlendirirsek….

Biz kendi cüz’i irademizle bir anda ancak bir şey irade edebiliyoruz. İrademiz cüz’i olunca kudretimiz de, diğer sıfatlarımız da cüzi faaliyet gösterebiliyor, sırayla iş görüyorlar.      Gücümüzü bir anda iki işe veremiyoruz, çünkü bir anda iki iş yapmayı irade etmiş değiliz; kudret ise iradeye rağmen…

O’nun Kudretine Nisbeten

“…   Vâcib-ül Vücud’un kudretine nispeten, yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, ferd-nev’, cüz’-küll aralarında fark yoktur.” Mesnevî-i Nuriye  Sadece “sonsuz” kavramını bile iyi düşünsek, bu gerçeği rahatlıkla anlarız. Sonsuza göre, az-çok, büyük-küçük farkı yok. Sonsuzdan “bin” de çıkarsanız, “yüz milyar” da çıkarsanız sonuç yine sonsuzdur. Aslına bakılırsa,…

Benzemezlik

Rahatça anlaşılabilecek nice gerçeklerin önündeki büyük engel: “İnsanın İlâhi hakikatleri değerlendirirken kendini ölçü alması.” Keza, sınırlı sıfat sahipleri, bütün sıfatları sonsuz olana benzemezler, O’nun misli gibi olamazlar. Bütün İlâhî fiiller sıfatlara dayandığına göre, Allah’ın fiilleri de mahlûkatınkine benzemez. Şu varlık aleminde bu hakikatin çok örneklerini…

Bize Niçin Hizmet Ediyorlar

“… Şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkîyât-ı beşeriye ve kemâlât-ı medeniyet, celb ile değil, galebe ile değil, cidâl ile değil; …” Sözler Bir insan diğer bir kişinin hizmetinde çalışıyorsa bunun üç sebebi olabilir. Birincisi celbdir. Yani o kişi,  ilmiyle yahut mânevî  feyziyle o insanı kendine…

Büyük Holding

İnsan farklı sahâlarda ticaret yapan büyük bir holding gibidir. Kalbinin, aklının, hafızasının, hayâlinin, sevgi ve korku hislerinin, şefkat ve merhametinin, himmet ve gayretinin her birisi müstakil bir ticaret ünitesidir. Her birinin kârı diğerinden farklıdır. Bütün bu kazançlar rûha ulaşarak  onu zenginleştirir ve ulvîleştirir. Kalb, iman…

Sayısız Fabrikalar

İnsan bedenine yerleştirilen cihâzların herbiri bir kudret mucizesidir ve hepsi insan için vazgeçilemez derecede önemlidir. Görme fabrikası olan gözümüzden, işitme tezgahı olan kulağımaza ve doktorlarımızın ifadesine göre bir saniyede iki buçuk milyon alyuvar üreten kemik iliğimize kadar bütün bedenimiz sayısız fabrikalarda adeta dolu taşmaktadır. Bu…

Sevaplarda Hakkımız

“…Hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır.”  Sözler İşlediğimiz sevaplarla iftihar etmek yerine şükretmek durumundayız. Zira, o sevaplarda bizim hissemiz çok azdır. En büyük ibadet olan  namazı örnek alalım. Namazı kılmamız için, öncelikle, vaktin girmesi gerekiyor. Onun için de dünyanın dönmesi lazım. Bunda…

Her Varlık Rabbanî bir Mektup

Bir harf bile kâtipsiz olamazken bir mektup nasıl kâtipsiz olur!?.. Kaldı ki, kâinâttaki varlıklar bizim mektuplarımıza hiç benzemez. Onlar Rabbanîdirler, yani yazılan her harf, her kelime, her cümle İlâhî bir terbiyeden geçmiştir. Mesela,  “Elma” kelimesi kâtipsiz yazılamayacağı gibi Rabbanî bir kelime olan gerçek elma da…

Her Varlık Rabbanî bir Sanat

Rab “varlıkları kademeli olarak terbiye ederek son ve mükemmel şekline getiren” demektir.  Allah,  Rabbü’l-âlemîndir.  Yumurtaları terbiye ederek kuşlar veya balıklar yarattığı  gibi, çekirdekleri terbiye ederek ağaç mertebesine çıkarmakta,  insan nutfelerini terbiye ederek gören, işiten, anlayan, konuşan canlılar hâline getirmektedir. Külliyatta geçen “Sanat-ı Rabbaniye” ifâdesinde, bu…

1 2 3 7