Sayısız Fabrikalar

İnsan bedenine yerleştirilen cihâzların herbiri bir kudret mucizesidir ve hepsi insan için vazgeçilemez derecede önemlidir. Görme fabrikası olan gözümüzden, işitme tezgahı olan kulağımaza ve doktorlarımızın ifadesine göre bir saniyede iki buçuk milyon alyuvar üreten kemik iliğimize kadar bütün bedenimiz sayısız fabrikalarda adeta dolu taşmaktadır.

Bu organların vazîfeleri, yerleri, şekilleri, büyüklükleri ve diğer bütün özellikleri kader ile tayin edilmiştir. Hepsi “kaderden tevdi edilen  kıymetli programlarla” çalışmaktadırlar.

Bedenimizi mükemmel çalıştıran bu programlar yanında bir de insan rûhunun ve kalbinin kemâle ermesi  konusunda Allah’ın takdîr ettiği İlâhî esaslar vardır.  İnsanın, kendisine ihsân edilen o yüksek istidadını inkişaf ettirmekle  Allah’ın razı olduğu makbûl bir kul olarak cennetin en yüksek mertebelerine varması bir takım kaidelere bağlanmıştır.

İnsan “Ben Allah’ın kuluyum; maddî ve mânevî  hiçbir cihâzım  benim kendi malım ve mülküm değil, onları dilediğim gibi kullanamam.” diyerek bunların tamamını Allah’ın razı olduğu şekilde kullandığı taktirde böyle bir hayat,  ebedî bir saadeti meyve verecektir.

Aksi halde, bedendeki o harika cihazlar sadece dünyanın geçici hayatının temini için çalışmış olacaklar ve sonunda toprak olup kaybolacaklardır.

Yeni bir dirilişle bütün bunların hesabını tek tek vermek üzere…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.