Vefat Haberi

Ömrünü iman ve Kur’an hizmetine adamış, değerli ağabeyimiz Prof. Alaaddin Başar bugün sabah namazı vakti, geçirmiş olduğu bir kalp krizi sebebiyle Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 7 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Erzurum Narmanlı Cami’den kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.

Kitaplarımız Hakkında Bilgilendirme

Kıymetli kardeşlerim, Bazı kardeşlerimiz bize kitaplarımıza ulaşamadıklarına dair mesajlar iletiyorlar. Kitaplarımız Zafer Yayınları’nda basılmıştı, oradan temin edilebilir. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla çeşitli internet sitelerinde halen satışları devam ediyor. Ek olarak ulaşamayanlar için Feyyaz Kitaplık mobil uygulamasına kardeşlerimiz eklemeye başladılar. Bu uygulama üzerinden kitaplara ulaşıp ücretsiz istifade edebilirsiniz. iOS (AppStore) Uygulaması: https://apps.apple.com/cd/app/feyyaz-kitapl%C4%B1k/id1597705910…

RAKÎB

“Kullarının her şeylerini gözeten, müşahedesi altında tutan.” “Her şey, ilmi, nazarı ve murakabesi altında bulunan.” “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde Rakîb’dir.” (Nisâ, 4/1) Bu ilâhî isim, Alîm, Basîr ve Şehîd isimleriyle yakından ilgilidir. Her şeyi gören, bilen ve her hadisenin şahidi olan Allah, elbette bütün varlıkları ve bilhassa insanları daimî bir murakabe altında bulundurur. Bilhassa insanları diyoruz;…

ES-SEMİ? / EL-BASÎR

Semi’: “Gizli aşikâr her şeyi işiten.” Basîr: “Aydınlık karanlık, uzak yakın, büyük küçük her şeyi gören,müşahede eden.”“…Allah’ın âyetleri hakkında münakaşa edenlerin sinelerinde, ancak, yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen Allah’a sığın. Şüphesiz O, Semi’dir,Basîr’dir.” (Mü’min, 40/56) Maddeden münezzeh olan Allah’ın işitmesi, insan idrakinin kavrayabildiği ve hayalinin ulaşabildiği her türlü işitmeden münezzehtir; bunların…

VEKÎL

“Yaratıkların bütün işlerine kefil olan.” “İşlerini kendisine bırakanların, isteklerini en iyi şekilde yerine getiren.” “Kendisine tevekkül edilen.” “…Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et. Vekîl olarak Allah yeter.”( Nisâ Sûresi, 4/81) Bir işi kendi başına yapmaya güç yetiremeyenler, onu bir vekile havale ederler. Kâinata…

VÂSİ

“Bütün sıfatları sonsuz ve sınırsız olan.” “Geniş rahmetiyle bütün varlıkları kuşatan.” “Sınırsız ilmi, olmuş ve olacak her şeyi içine alan.” “Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah, Vasi’dir, Alîm’dir.” (Mâide, 5/54) Bu ilâhî isim, mânâca, Muhît ismine yakın görünürse de, Vâsi’ ismi çoğunlukla Allah’ın zâtı ve sıfatları için, Muhît ismi ise fiilleri için kullanılır….

LATİF

“En ince ve gizli işleri, bütün incelikleriyle bilenve onlara çok kolay nüfuz eden.” “Kullarına, sezilmez yollardan faydalar ulaştıran.” “Lütufla muamele eden.”“Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır.O, kuvvetlidir, Azîz’dir.”( Şûrâ Sûresi, 42/19) Latîf, kelime mânâsıyla, ‘katı olmayan, ince, hoş ve yumuşak’ mânâsına gelir. Latîf kelimesinin, hem ‘lütuf ve yardım’la, hem de letafetle yani…

METİN

“Kuvveti çok şiddetli olan.”“Hiç şüphesiz, Allah rızık verendir; O, kuvvet sahibi, Metîn’dir.” (Zâriyât S51/ûresi, 58) Metîn, metanet sahibi demektir. Yani, Allah’ın kudreti için, yorulma, zayıflama gibi noksanlıklar düşünülemez. O’nun kuvveti çok şiddetlidir. Kaviyy, her şeye müessir olan, Metîn ise hiçbir şeyden müteessir olmayan mânâsına gelir. Yani, Kaviyy isminin tecellisi karşısında bütün mahlukat zayıf, hakir ve aciz kaldıkları gibi,…

HAFÎZ

“Koruyan, muhafaza eden.” “Varlıkları, kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar,zevale uğramaktan koruyan.” “…Hem Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi geçirir de siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır, Hafîz’dir.” (Hûd Sûresi, 11/57) Hafîz: “Bütün varlık âleminin plan ve programını nur-u Muhammedî’de saklayan.” “Bir ağacın bütün özelliklerini çekirdeğinde…

VEDÛD

“Sonsuz muhabbete, yegâne lâyık olan.” “Mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen.” “İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren.” “(Rabbin), ilk olarak yaratan ve tekrar diriltendir.O, Ğafur ve Vedûd’dur.” (Bürûc Sûresi, 85/14) Bir hadis-i kutsîde, “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım.” buyrulur. Nur Müellifi, “Muhabbet bu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” buyurmakla bu…

1 2 3 34