İmandan Gelen Kuvvet

“İman hem nûrdur, hem kuvvettir.” Sözler

İman nur olduğu gibi  büyük bir kuvvettir de. Mümin olan insan,  her şeyi ve her hâdiseyi Allah’ın yarattığını bilmekle  ne mahlukata karşı aşırı bir minnet duyar, ne de onlardan gelecek zararlardan fazlasıyla korkar.

Bir kul olarak kendine düşen görevi yerine getirdikten sonra, âlemlerin Rabbi olan Allah’a tevekkül eder. Havâ âlemini O’nun emrinde bilir, fırtınadan korkmaz. O unsurun cansız ve iradesiz olduğunu,  kendi başına hiçbir icraat yapamayacağını çok iyi bilir.

Tansiyon yükselmesi gibi, dalgaların  fırtına ile yükselmesi de bir hâdisedir. Denizi yapan başka, bu hâdiseyi yaratan başka olamaz. O hâlde, denizin sahibine iman ile intisâb eden bir mümin, dalgalardan korkmaz. Allah’ın Hakîm isminin gereği olarak tedbirini alır, ancak çok iyi bilir ki deniz kendiliğinden ona bir zarar veremez. Bu imanla, fırtınaya ve yükselen dalgalara meydan okuyabilir, onlara karşı koyabilir.

O’nun izni olmaksızın ne ağaç meyve verebilir, ne de su  insanı boğabilir.

Rızkı veren de Allah’tır, ölümü yaratan da. Kul ise kendi iradesine bırakılan işlerde sadece görevini en iyi şekilde yapmak durumundadır. Böylece bir hayra ulaştığında çok iyi bilir ki “Her hayır Allah’ın elindedir.”  Ve bu güzel netice de O’nun ihsânıdır. Yanlış yoldan giderek zarara uğradığında yine çok iyi bilir ki, bu şerri yaratan da Allah’tır. Mesela, bir insan yüzme bilmediği halde denize girerek boğulursa  bu şerri kendisi istemiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.