EL-KÂBID / EL-BÂSIT

Kâbıd: “Daraltıp sıkan.”, “Kıtlık veren” Bâsıt: “Açıp genişlik veren.”,“Bollaştıran.” “Allah, daraltır ve genişletir ve siz O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara Sûresi, 2/245) Bu iki isim hem madde, hem de mânâ âlemi için geçerlidir. Zenginlikte genişlik, fakirlikte darlık olduğu gibi, ilimde genişlik cehalette darlık vardır. Bu iki mübarek ismin en büyük…