El-Mümin

  “Kendisine sığınanları emin kılan.” “Emniyet verici.” “Kullarını iman şerefiyle şereflendiren.” “Peygamberlerini doğrulayıp tasdik eden.” “O, …Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.”  (Haşr,  59/23)