İbadete engel olan şeyler

Salim bey Öndere dönerek  “Şimdi sorularınızı alabilirim.” dedi. “Öncelikle şu iki soruyu sorayım: Bazı kişilerin namaza başladıktan bir müddet sonra namazı tekrar bıraktığına şahit oluyoruz. Bunlar sizin anlattığınız manada bir namaz kılıyor idiyseler sonradan niçin bıraktılar? Bunu nasıl açıklarsınız? İkinci sorum: Günümüzde namaz kılmayanların bu…