ES-SEMİ? / EL-BASÎR

Semi’: “Gizli aşikâr her şeyi işiten.” Basîr: “Aydınlık karanlık, uzak yakın, büyük küçük her şeyi gören,müşahede eden.”“…Allah’ın âyetleri hakkında münakaşa edenlerin sinelerinde, ancak, yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen Allah’a sığın. Şüphesiz O, Semi’dir,Basîr’dir.” (Mü’min, 40/56) Maddeden münezzeh olan Allah’ın işitmesi, insan idrakinin kavrayabildiği ve hayalinin ulaşabildiği…