KEBÎR

Büyüklükte kendisinden daha üstünü düşünülemeyen.” “Celâli ve şânı pek yüce.” “O, gaybı da müşahede edileni de bilendir, Kebîr’dir, Müteâl’dir.” (Ra’d, 13/9) Kebîr ismi, “Allah’ın zâtının kemâline delalet eder” denilmiştir. Büyüklük, kemâl ile yakından ilgilidir. İlmi kemâle ermiş kimselere “büyük insan” deriz. Keza, irfan, ahlâk, takva ve salahatta üstün olan insanlar da…