EL-ĞANİYY / EL-MUĞNÎ

Ğaniyy: “Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan.” “Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyden müstağni olan.” Muğnî: “Dilediğine zenginlik veren.” “Has kullarını, istiğna kemâline erdiren.”“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız; Allah ise, Ğaniyy’dir, Hamîd’dir (övülmeye lâyıktır).” (Fâtır Sûresi, 35/15) Önce Ğaniyy ismi için verilen birinci mânâ üzerinde duralım: “Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz…