HAFÎZ

“Koruyan, muhafaza eden.” “Varlıkları, kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar,zevale uğramaktan koruyan.” “…Hem Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi geçirir de siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır, Hafîz’dir.” (Hûd Sûresi, 11/57) Hafîz: “Bütün varlık âleminin plan ve programını nur-u Muhammedî’de saklayan.”…