KERİM

“Keremi ve bağışı bol olan.” “Cömertliği daimî olan.” “Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden.” “…Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Ğani‘dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır), Kerîm’dir.” (Neml, 27/40) Allah’ın bütün varlıklara, özellikle canlılara yaptığı sonsuz ihsan ve ikramlar herkesin…