Ölçü Biz Değiliz

Rahatla anlaşılabilecek nice gerçeklerin büyük engeli: “İnsanın İlâhi hakikatleri değerlendirirken kendini ölçü alması.” Bu büyük hastalık, şu gerçeği unutmaktan kaynaklanıyor: “Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef’alinde de benzemiyor.”  Allah’ın zatını ancak kendisi bilir. Ama, o mukaddes zatının mahlukata benzemediğini, Kur’an haber verdiği gibi…