Varlık ve yokluk üzerine

“Adem-i mutlak zaten yoktur, çünkü bir ilm-i muhit var.”  Mektûbat Vücut, Allah’ın ezelî bir sıfatı. Türkçesi, varlık. O’nun lütfuyla yokluktan kurtulup varlık sahasına kavuşana da “mevcud” diyoruz. Yâni vücut bulmuş, var olmuş. Allah’ın icadiyle var olan her mahlûk, mevcud ismiyle anılır. … Var ve yok…