İman ile hayatı hayatlandırmak

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz.” SÖZLER Bu dünya gölgeler âlemi; ahiret asıl… Bu dünya fanilik beldesi; ahiret baki… Bu dünya bir imtihan meydanı ve ahiret tarlası; sonuçlar ötede alınacak, mahsuller orada derlenecek. Dünyanın…