RAKÎB

“Kullarının her şeylerini gözeten, müşahedesi altında tutan.” “Her şey, ilmi, nazarı ve murakabesi altında bulunan.” “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde Rakîb’dir.” (Nisâ, 4/1) Bu ilâhî isim, Alîm, Basîr ve Şehîd isimleriyle yakından ilgilidir. Her şeyi gören, bilen ve her hadisenin şahidi olan Allah, elbette bütün varlıkları ve bilhassa insanları daimî bir murakabe…