VÂSİ

“Bütün sıfatları sonsuz ve sınırsız olan.” “Geniş rahmetiyle bütün varlıkları kuşatan.” “Sınırsız ilmi, olmuş ve olacak her şeyi içine alan.” “Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah, Vasi’dir, Alîm’dir.” (Mâide, 5/54) Bu ilâhî isim, mânâca, Muhît ismine yakın görünürse de, Vâsi’ ismi çoğunlukla Allah’ın zâtı ve sıfatları için, Muhît…