YENİ BAKIŞ AÇISI

Ertesi gün mağazaya vardığında, kendini biraz farklı hissetmeye başlamıştı. Çalışanlarına karşı bakışı değişmişti: Onlar da Allah’ın birer kuluydular. Onlar da sonsuz aciz ve fakirdiler. Onların da önlerinde hastalıklar, sıkıntılar ve ölüm vardı. Onlar da ebediyet yolcusuydular. Onlarla patron-müşteri ilişkisinin çok ötesinde ortak noktaları vardı. Hepsi …