MECÎD

“Zâtı mukaddes, şânı yüce, keremi ve ihsanı bol olan.”

“(Allah) yüce arşın sahibidir; Mecîd’dir.” (Bürûc Sûresi, 85/15)

Allah’ın şânı yüce olduğu gibi, ihsan ve yardımı da son derece boldur. Demek oluyor ki, bu mübarek isimde her iki sıfat birden ifade edilmektedir.

“Elbette, Rabbimizin şânı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.” (Cin Sûresi,72/3) âyet-i kerîmesinde, Mecîd isminin ‘şânı yüce’ mânâsı ağırlıklıdır ve Allah’ın çocuk ve eş edinmekten münezzeh ve yüce olduğuna dikkat çekilir.

“…Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye lâyık olandır, Mecîd’dir.” (Hud Sûresi, 11/73) âyetinde ise, ihsan ve yardım mânâsı nazara verilir.

Allah, razı olduğu kullarının da şânını yüceltir ve onlara bol ihsanlarda bulunur.

Bu şereften daha çok pay almak isteyen bir kul, ihlâs, takva ve salih amel vadilerinde ilerlemeğe çalışmalı, ayrıca Allah’a çok hamd etmeli ve O’nun ihsanlarını sıkça hatırlayıp çokça ilan etmelidir.

Selam ve dua ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.