Bu gün türlerin sayısı milyonu geçmiş bulunuyor. Üstadımız ise 400 bin muhtelif taifeden söz ediyor. Bu meseleyi nasıl anlamamız lazım?

Nur Külliyatı bir fen kitabı değildir. Fenlerden bahsetmesi,  Kâinat kitabındaki hikmetleri, manaları Allah namına okutmak içindir. Yani, fenni meseleleri davasına delil olarak kullanır. Bu bilgilerden fen namına değil, Allah’ın ilmine, hikmetine ayna olmaları yönüyle söz eder. Hakikat bu olunca “dört yüz bin” ifadesiyle türlerin gerçek…