Bu gün türlerin sayısı milyonu geçmiş bulunuyor. Üstadımız ise 400 bin muhtelif taifeden söz ediyor. Bu meseleyi nasıl anlamamız lazım?

Nur Külliyatı bir fen kitabı değildir. Fenlerden bahsetmesi,  Kâinat kitabındaki hikmetleri, manaları Allah namına okutmak içindir. Yani, fenni meseleleri davasına delil olarak kullanır. Bu bilgilerden fen namına değil, Allah’ın ilmine, hikmetine ayna olmaları yönüyle söz eder. Hakikat bu olunca “dört yüz bin” ifadesiyle türlerin gerçek sayısı değil, çokluğu nazara verilmekte, bu kadar tür canlıyı bütün organları, hissiyatı, silahları, erzaklarıyla, talim ve terhisleriyle en güzel şekle tedbir ve idare eden İlahi kudret ve hikmete dikkat çekilmektedir. Sayının şöyle veya böyle olması sonucu değiştirmez.

Tefsirlerde geçen fennî bilgilere itiraz edenlere Üstad şu kaide ile cevap veriyor. Aynı cevap bu soru için de geçerlidir.

“Kavaid-i mukarreredendir ki: “Mana-yı harfî, kasdî hükümlere mahkûm-u aleyh olamaz. Ve o mana-yı harfînin inceliklerine tedkikat yapılamaz. Fakat mana-yı ismî, sadık, kâzib her hükme mahal olur.” Bu sırra binaendir ki mana-yı ismî ile kâinata bakan felasifenin kitablarında kâinata ait hükümler, nefs-ül emirde örümceğin nescinden zaîf ise de, zahire göre daha muhkem görünüyor.”   (Mesnevî-i Nuriye)

Meselâ, “Dünyamızdan yüz bin kat büyük olan güneşi bize lamba yapan, güneşle gözümün arasındaki o harika ve ince münasebeti kuran, böylece bize görme nimetini ihsan eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.” diyen kişi güneşten mana-yı harfiyle yani Allah namına, O’nun bize bir ihsanı olarak söz etmiş olur.

Buna karşı biri kalkıp diyemez ki, “Bizim şükür etmemiz gerekmez,  çünkü güneş dünyadan yüz bin kat değil, bir milyon üç yüz bin kat büyüktür.”

Bu sözün ne kadar manasız olduğu anlaşılır ve sahibi en azından ayıplanır.

Ama bir ilmî kongrede bir astronomi âlimi kalkıp güneşin dünyadan “bir milyon kat büyük olduğunu” söylese hemen itiraza uğrar. Çünkü onun güneşten söz etmesi mana-yı ismiyledir. Hükmü isabetli değilse yanlış konuşmuş olur.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.