Yakınlık ve uzaklık…

“Cenâb-ı Hak, herşeye herşeyden daha yakındır. Fakat, herşey O’ndan nihayetsiz uzaktır.”  Sözler Mekândan münezzeh olan Allah, mekânın her köşesindeki mahlûkatına onların nefislerinden daha yakın… Mekânda yer tutanlar, birbirlerine göre yakında veya uzakta bulunurlar.