Risale-i Nur Okumanın Önemi

Nur Külliyatını okumaya iki yönden bakmak gerekiyor: Birincisi şahsi kemalat yolunda ilerleme, ikincisi iman ve Kur’an hizmetine daha fazla iştirak etme. Şunu hemen belirtelim ki, bu iki cihet birbiriyle çok yakından ilgilidir. Birincinin zaafa uğraması halinde ikinci şıkkın sürekliliği kaybolur. Bir müddet sonra o da…

BEŞ ON DAKİKA DAHİ OLSA….

Risale-i Nur Külliyatı’nın okunmasına iki yönden bakmak gerekiyor: Birincisi iman-ı tahkikî yolunda ilerleme, ikincisi iman ve Kur’ân hizmetine daha fazla iştirak etme.

Şunu hemen belirtelim ki, okumak ve hizmet etmek birbiriyle çok
yakından ilgilidir. Birincinin zaafa uğraması hâlinde ikinci şıkkın sürekliliği
kaybolur; bir müddet sonra o da terke uğrar. Yani, “Hizmet ediyorum.” diye
şahsî okumalarını sekteye uğratan, ibadetlerinde noksanlıklar baş gösteren
kişilerin hizmetleri devamlılık arz etmez, geçici bir süre parlamanın ardından
gerileme ve sönme baş gösterir.