Üçüncü İ’lem: Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yapılan tasarruf…

Risale-i Nur'dan Mesnevi-i Nuriye Dersleri
Bu yazı Zafer Yayınlarından çıkan, Risale-i Nur'dan Mesnevi-i Nuriye Dersleri isimli kitaptan alınmıştır.

İ’lem Eyyühel-Aziz! Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır. Çünki küllün nakışlarıyla, ahvaliyle cüz’ün çok alâka ve münasebetleri vardır. Öyle ise, cüzde tasarruf, Hâlık-ı Küll’ün emri altındadı

Açıklama:

Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır.

Bir ressam, sanatını icra etmek istediğinde, çizeceği resmi önce ana hatlarıyla zihninde canlandırır. Sonra bir yerinden başlayarak eserini ortaya koymaya çalışır.  Bir heykeltıraş da yapacağı heykeli önce tümüyle nazara alır, ana hatlarıyla bir plan kurar, sonra zihnindeki o plana göre eserini yapmaya başlar.

Bir bina yapmak istediğimizde onun tümünü nazara alırız, arsanın büyüklüğünden, oda sayısına kadar bütün bilgiler elimizde olmadan o binanın temelini atmayız.

Bu örneklerde olduğu gibi,  insanın, meselâ,  bir tek tırnağının yerli yerince konulması gösteriyor ki, Allah onu tümüyle bilmekte ve tırnakların o bedenin neresinde, ne büyüklükte ve kaç tane olması gerektiğini de bilmekte ve insan bedenini böylece takdir ederek kudretiyle onu yaratmaktadır.

“Çünki küllün nakışlarıyla, ahvaliyle cüz’ün çok alâka ve münasebetleri vardır. Öyle ise, cüzde tasarruf, Hâlık-ı Küll’ün emri altındadır.”

Cüz parça; küll ise bütün demektir. Atom cüz ise hücre küll; hücre cüz ise organ küll, organ cüz ise beden küll, yer küresi cüz ise güneş sistemi küll, bir yıldız cüz ise gökyüzü külldür.

Tasarruf; idare etmek, sahip olmak, kullanma hakkı, icraat, sarf etmek, tutumlu olmak gibi manalara gelir. Günlük konuşmalarda daha çok, “tutumlu olma, biriktirme” manasına kullanılmakta ise de, burada icraat ve idare manası söz konusudur.

Bir hücrede tasarrufta bulunmak, bedeni yaratanın emriyle, kudretiyle olabileceği gibi, kâinattaki bütün cüzlerdeki icraatlar da ancak, bütün kâinatı halk eden Allah’ın emir ve iradesiyle olabilir.

Yapraktaki tasarruf bütün ağaçta tasarruf etmeye bağlı olduğu gibi, bir ağaçtaki tasarruf da, güneşten, toprağa, suya kadar, o ağacın yardımına koşan bütün varlık âleminde tasarruf etmeye bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.