Günah sevaba, sevap günaha nasıl dönüşür?

“Ve keza nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder.” Bakma manasına gelen “nazar” kelimesi, çoğu zaman,  “bakış açısı ve akıl” manasında da kullanılır. Meselâ, hastalıklara bir elem ve keder vasıtası olarak nazar edilebileceği gibi, günahları eriten; insanın dünya sevgisini azaltan,…

İLGİNÇ BAŞLIK

Yine bir gün bir dergide  ilginç bir başlığa gözü takıldı: “Alçalıştan kurtuluş.” Merak etti ve okumaya başladı. Yazıda, insanı alçaltan kötü huylar ve  onu yücelten değerler anlatılıyordu. Yazının bir yerinde şu ayet mealine yer verilmişti: Namaz insanı fuhşiyattan ve her türlü kötülükten ve günahtan uzaklaştırıyordu….

Günah işleyen bir kişi günahına bütün varlık alemini ortak eder.

“…Ve Allah’a her an ibadet eden hücrelerini, organlarını ve duygularını isyan menzillerinde gezdirenler, büyük bir cinayet işlemiş oluyorlardı. Muhakkak, bunun cezası çok ama çok çetin olacaktı.” Son iki cümle Yılmaz Bey’in ruhunda büyük bir sarsıntı meydana getirdi. Hissiyatını saklayamadı. “Son ifadeleri irkilerek dinledim. Buna göre ben…