LATİF

“En ince ve gizli işleri, bütün incelikleriyle bilenve onlara çok kolay nüfuz eden.” “Kullarına, sezilmez yollardan faydalar ulaştıran.” “Lütufla muamele eden.”“Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır.O, kuvvetlidir, Azîz’dir.”( Şûrâ Sûresi, 42/19) Latîf, kelime mânâsıyla, ‘katı olmayan, ince, hoş ve yumuşak’ mânâsına gelir. Latîf kelimesinin, hem ‘lütuf ve…

Kesafet ve Letâfet

İ’lem Eyyühel-Aziz! Maddî olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa o  nisbette ince ve gizli şeyleri göremez ve onları idraktan kasırdır. Fakat nur ve nuranî şeyler, ne kadar nuraniyette terakki ederse, o nisbette ince ve gizli şeylere nüfuzu tam ve keskin olur. Ve keza…