Ehli tarikatın ekserisinde sekr, ehli aşkın çoğunda ise istiğrak ve iltibas oluyor. Sekr ile istiğrakın farkı nedir? Ehli tarikat ve ehli aşk birbirinden farklı mıdır?

kuran-ve-tesbihEhl-i aşk olmak için mutlaka ehl-i tarikat olmak gerekmez. Nur Külliyatında geçen, “Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmek, Onun muhabbetiyle kendinden geçmek” ifadeleri, bir bakıma, aşk ehlinin tarifi gibidir.

Aşk, muhabbetin ileri derecesidir. Bu şerefe ermenin yolu, ehl-i tarikat olsun olmasın her mümine açıktır. Ehl-i tarikat içinde de Vedud ismine daha çok mazhar olan evliya için ehl-i aşk tabiri kullanılır.


Sekr ve istiğrak halleri birbirine oldukça yakındır. Aralarında şöyle bir fark vardır. Sekir ehlinde hayret manası hakimdir, ehl-i istiğrakta ise tecelliye gark olmak ve kendinden geçmek manası hükmeder. Suya dalan kimse önce sudan başka bir şey göremez olur. Daha sonra suda boğulduğunda artık şahsi iradesi kaybolur. Onun her hareketi artık suya bağlıdır. Su onu yükseltir ve alçaltır, şu veya bu yöne götürür. Bu hal fenafillah makamına gelen evliyada kendini gösterir.

Sahv yani uyanıklık hali hakikatleri olduğu gibi görme ve bilme makamıdır. İstiğrak halinde iltibas olabilir; vaciple mümkinin karıştırıldığı bile olur; vahdetü’l-vücut meşrebinde olduğu gibi. Bu halde söylenen sözlerden kişi sorumlu olmayabilir. Çünkü, istiğrak halinde artık iradenin de hükmü kalmamıştır. Bu halden çıkıp sahv (uyanıklık) haline geçilince artık sorumluluk da başlamış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.