İyyakena’büdü ve iyyakenestain’ deki hakiki hitaptan maksat nedir? Bu hitabın hakikisi olduğu gibi, surisi de olabilir mi?

İnsan sebeplere ne ölçüde minnettar olursa “iyyakena’büdü” hitabının hakikatinden o kadar uzaklaşır. Aynı şekilde sebeplerden ne ölçüde fayda umar, medet beklerse “iyyakenestein” hitabındaki manadan yine o kadar uzak kalır.

Üstat hazretleri, riya için “şirk-i hafi”  yani “gizli şirk” tabirini kullanıyor. Hiçbir mümin Allah’tan başkasına ibadet etmez, ama kullara riya etmek onların teveccühüne can atmak, onlara hoş görünmeye çalışmak, insanı rıza çizgisinden belli bir ölçüde saptırır ve “iyyakena’büdü” hitabındaki hakikate yine bir manada ters düşer.

Öte yandan, insanların zerreden şemse kadar dereceleri olduğu gibi, bu hitabın da yine o kadar dereceleri vardır. Bu hitabı hakkiyle yapanlar başta peygamberler ve onların varisleri olan âlimler ve mürşitlerdir. Bu ayetleri, manalarını hiç düşünmeden okuyan, günlük hayatına onların manasını tam aksettiremeyen müminlerin namazları da sahih olmakla birlikte, namazın hakikatine göre çok suri kalır. Sanki, aralarında mecazla hakikat kadar fark kendini gösterir.

İyyakena’büdü ve iyyakenestain’ deki hakiki hitaptan maksat nedir? Bu hitabın hakikisi olduğu gibi, surisi de olabilir mi?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.